Laser 2RT w Polsce

Instytut Oka w Warszawie, jako pierwszy certyfikowany ośrodek w kraju, rozpoczął w 2016 r. wdrażanie terapii 2RT u polskich pacjentów. Do tej pory przeprowadził ponad 1000 zabiegów Retinal Rejuvenation (2RT) „odmłodzenia siatkówki” oka.

W czasie kontroli przeprowadzanej w okresie od jednego do trzech miesięcy po zabiegu stwierdzano u pacjentów poprawę w polu widzenia, ostrości wzroku lub w obrazie tomograficznym OCT siatkówki. Nie odnotowano żadnych objawów ubocznych laserowej terapii 2RT.

Wyniki obserwacji zostały zaprezentowane podczas  Zjazdu Polskiego Towarzystwa Okulistycznego we Wrocławiu przez profesor Krystynę Czechowicz- Janicką, Dyrektora Medycznego i Naukowego Instytutu Oka w Warszawie.

 

2RT badania i publikacje naukowe

Short-pulse duration retinal lasers: a review

Luke Chehade MBBS,Glyn Chidlow DPhil, John Wood DPhil and Robert J Casson FRANZCO DPhil, South Australian Institute of Ophthalmology, Hanson Institute and University of Adelaide, Adelaide, South Australia, Australia.

Clinical and Experimental Ophthalmology 2016; doi: 10.1111/ceo.12754

 

Investigations Into Localized Re-Treatment of the Retina With a 3-Nanosecond Laser

Glyn Chidlow, DPhil, Malcolm Plunkett, Robert J. Casson, DPhil, and John P.M. Wood, DPhil

Lasers in Surgery and Medicine 48:602–615 (2016)

ARVO 2016 Annual Meeting Abstracts

 

Nondamaging Retinal Laser Therapy: Rationale and Applications to the Macula

Daniel Lavinsky Jenny Wang, Philip Huie, Roopa Dalal Seung Jun Lee, Dae Yeong Lee and Daniel Palanker

Invest Ophthalmol Vis Sci. 2016;57:2488–2500. DOI:10.1167/iovs.15-18981

 

2RT Nanolaser bei chronischer RCS (P, B)

Klabe et al.

  1. Internationaler Kongress der Deutschen Ophthalmochirurgen. Nürnberg, 09.-11.06.2016. Düsseldorf: German Medical Science GMS Publishing House; 2016. DocWK 3.7

doi: 10.3205/16doc082,

Erste Erfahrungen mit dem 2RT Nanolaser bei chronischer RCS (P2) 

Klabe et al.

  1. Internationaler Kongress der Deutschen Ophthalmochirurgen. Leipzig, 11.-13.06.2015. Düsseldorf: German Medical Science GMS Publishing House; 2015. DocWK 4.11

 

Nanosecond laser therapy reverses pathologic and molecular changes in age-related macular degeneration without retinal damage

  1. I. Jobling R. H. Guymer K. A. Vessey, U. Greferath, S. A. Mills, K. H. Brassington, C. D. Luu, K. Z. Aung, L. Trogrlic, M. Plunkett, and E. L. Fletcher

The FASEB Journal Vol. 29 February 2015, 0892-6638/15/0029-0696

 

Response of the retinal pigmented epithelium to retinal regeneration therapy (2rt) laser, in vitro and in vivo

John P. Wood, Glyn Chidlow, Marzieh Tahmasebi, Malcolm Plunkett, Robert J. Casson. Ophthalmology, Royal Adelaide Hospital, Adelaide, SA, Australia

ARVO 2015 Annual Meeting Abstracts

 

Nanosecond-laser application in intermediate AMD: 12-month results of fundus appearance and macular function

Robyn H Guymer MBBS PhD, Kate H Brassington BOrth (Hons), Peter Dimitrov MD DSc,Galina Makeyeva MBBS,Malcolm Plunkett,2 Wie Xia PhD,Devinder Chauhan MBBS, Algis Vingrys PhD and Chi D Luu PhD

Clinical and Experimental Ophthalmology 2014; 42: 466–479 doi: 10.1111/ceo.12247

 

Nanosecond-laser application in intermediate AMD: 12-month results of fundus appearance and macular function.

Guymer RH, Brassington KH, Dimitrov P, Makeyeva G, Plunkett M, Xia W, Chauhan D, Vingrys A, Luu CD.

Clin Exp Ophthalmol. 2014 Jul;42(5):466-79. doi: 10.1111/ceo.12247.

 

Glial Cell and Inflammatory Responses to Retinal Laser Treatment: Comparison of a Conventional

Photocoagulator and a Novel, 3-Nanosecond Pulse Laser

Glyn Chidlow  O’Sam Shibeeb, Malcolm Plunkett, Robert J. Casson, and John P. M. Wood.

IOVS, March 2013, Vol. 54, No. 3

 

Retinal Damage Profiles and Neuronal Effects of LaserTreatment: Comparison of a Conventional Photocoagulator and a Novel 3-Nanosecond Pulse Laser.

John P. M. Wood, O’Sam Shibeeb, Malcolm Plunkett, Robert J. Casson, and Glyn Chidlow.

IOVS, March 2013, Vol. 54, No. 3

 

Laser Mediated Activation Of Human Retinal Pigment Epithelial (rpe) Cells And Concomitant Release Of Matrix Metalloproteinases (mmps).

JinJun Zhang, Ali Hussain, John Marshall. GENETIC, UCL Institute of

Opthalmology, London, United Kingdom.

ARVO 2012, Annual Meeting Abstracts

 

Pilot randomized trial of a nanopulse retinal laser versus conventional photocoagulation for the treatment of diabetic macular oedema.

Robert J Casson Franzco DPhil, Grant Raymond Franzco, Henry S Newland Franzco Mph, Jagjit S Gilhotra Franzco and Tim L Gray Franzco.

Clinical and Experimental Ophthalmology 2012; 40: 604–610 doi: 10.1111/j.1442-9071.2012.02756.x

 

Retina rejuvenation therapy for diabetic macular edema. A pilot study

Lucia Pelosini, Mrcsed, Mrcophth, Robin Hamilton, Frcophth, Moin Mohamed, Frcophth, Am Peter Hamilton, Frcophth,John Marshall, Phd. 

Retina, The Journal Of Retinal And Vitreous Diseases  2012

 

Nanosecond pulse lasers for retinal applications

John P.M. Wood DPhil,Malcolm Plunkett,Victor Previn BEng,Glyn Chidlow DPhil and Robert J. Casson DPhil, Franzco

Lasers in Surgery and Medicine Volume 43, Issue 6, pages 499–510, August 2011

W badaniu uczestniczyło 296 pacjentów z wczesną postacią zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) wysokiego ryzyka, stwierdzoną w obojgu oczach (uproszczona ocena nasilenia w skali AREDS 2-3).

2RT badania przedkliniczne

Wraz z partnerami z dziedziny badań i rozwoju, firma Ellex przeprowadziła szeroko zakrojone badania przedkliniczne w ramach oceny działania leczniczego i profilu bezpieczeństwa 2RT™.

Badania te wykazały, iż 2RT™ wpływa na właściwości transportujące RPE i błony Brucha – głównych struktur anatomicznych, w obrębie których uwidacznia się progresja AMD oraz retinopatii cukrzycowej.

Nanosecond laser therapy reverses pathological and molecular changes in age-related macular degeneration without retinal damage

AUTORZY:

  1. I. Jobling, R. H. Guymer, K. A. Vessey, U. Greferath, S. A. Mills, K. H. Brassington, C. D. Luu, K. Z. Aung, L. Trogrlic, M. Plunkett, and E. L. Fletcher

PUBLIKACJA:

Federation of American Societies of Experimental Biology. November 2014; 28 (11).

 

PODSUMOWANIE:

Zarówno w modelu zwierzęcym, jak i gałkach ocznych ludzkich zaobserwowano proces proliferacji i migracji komórek RPE bez zwiększenia aktywności komórek gleju (glejozy). Przy porównaniu z obszarem nieleczonym, w miejscu poddanym laseroterapii stwierdzono nienaruszoną strukturę siatkówki. W dostępnych modelach zwierzęcych stwierdzono iż proces poprawy transportu płynów przez ścieńczenie błony Brucha dotyczył całej siatkówki, nie ograniczając się do obszaru leczonej zmiany.

RESPONSE OF THE RETINAL PIGMENTED EPITHELIUM TO RETINAL REGENERATION THERAPY (2RT) LASER, IN VITRO AND IN VIVO

AUTORZY:

J.P. Wood, G. Chidlow, M. Tahmasebi, M. Plunkett, R.J. Casson.

PUBLIKACJA:

ARVO 2015.

PODSUMOWANIE:

Nanosekundowe impulsy mogą dostarczać szeroki zakres terapeutycznych dawek energii do leczenia RPE. Przy dawce energii 200-krotnie mniejszej niż w przypadku konwencjonalnego lasera termicznego, 2RT® wykazuje efekt leczniczy nie uszkadzając siatkówki neurosensorycznej. Zakres terapeutyczny do 6:1 wytwarzany przez wiązkę promieniowania 2RT® jest szerszy niż opisywano poprzednio.

Laser-Mediated Activation of Matrix Metalloproteinases (MMPs) Leading to Increased Transport Across Ageing Bruch’s Membrane: Implications for Treatment of ARMD

AUTORZY:

  1. El-Osta

PUBLIKACJA:

ARVO 2010

PODSUMOWANIE:

2RT® wywoływał niewidoczne zmiany, związane z rozsianymi ubytkami komórek RPE, oraz następczą repopulację tych komórek, które migrowały dośrodkowo z obrzeża zmian po laseroterapii. Jednocześnie z migracją komórek zachodziło uwalnianie aktywnych enzymów metaloproteinaz macierzy. Zauważono wzrost stężenia aktywnych MMP 2 & 9.

Retinal Damage Profiles and Neuronal Effects of Laser Treatment: Comparison Between a Novel, Non-Thermal Laser and a Conventional Photocoagulator.

AUTORZY:

  1. Chidlow, J.P.M. Wood, R.J. Casson, M. Plunkett.

PUBLIKACJA:

Invest Ophthalmol Vis Sci 2013 Mar 28;54(3):2305-18. Epub 2013 Mar 28.

PODSUMOWANIE:

Leczenie 2RT przy obu ustawieniach energii powodowało utratę komórek RPE przy jednoczesnym zachowaniu błony Brucha.  Przy zastosowaniu terapeutycznych dawek energii 2RT wywoływała w siatkówce pacjentów z DME zmianę w obrębie RPE ograniczoną rozmiarem do komórek leczonych, która wygoiła się niemal w całości w ciągu 7 dni, przy nienaruszonej błonie podstawnej. Z uwagi na fakt, iż uszkodzenia tkanek okalających po zastosowaniu wiązki 2RT o parametrach poniżej progu światła widzialnego są nieporównywalnie niższe niż w przypadku konwencjonalnej fotokoagulacji laserowej, 2RT ma szeroką liczbę potencjalnych zastosowań.