Na czym polega leczenie laserem 2RT ?

Leczenie laserem 2RT – to unikalna metoda terapeutyczna, która pobudza okalające komórki RPE do odtworzenia prawidłowo funkcjonującej warstwy nabłonka barwnikowego.

Trwający zaledwie 3 nanosekundy impuls lasera 2RT® działa w sposób celowany na wybrane pojedyncze komórki nabłonka barwnikowego siatkówki (RPE).

Badania kliniczne wykazały, iż terapia 2RT® poprawia mechanizmy biologiczne zaburzone w przebiegu AMD, a konkretnie przepuszczalność błony Brucha, regresję druz i eliminację produktów ubocznych przemiany materii.

Leczenie laserem 2RT® pozwala uniknąć znacznych uszkodzeń fotoreceptorów typowych dla konwencjonalnej fotokoagulacji.

Co więcej, może wręcz indukować ekspresję czynników potencjalnie ochronnych, tzn. białek o działaniu autokrynnym i parakrynnym.

Działając selektywnie na RPE, laser 2RT® stymuluje naturalne biologiczne procesy gojenia, w tym migrację i proliferację komórek RPE do miejsca poddanego laseroterapi.

Przechodząc proces adaptacji, nowe komórki uwalniają czynniki wzrostu i białka macierzy zewnątrzkomórkowej, co poprawia przepuszczalność błony Brucha, tym samym przywracając transport płynów przez błonę Brucha.

Terapia laserem 2RT® stymuluje naturalne mechanizmy odpowiedzi immunologicznej siatkówki, w skutek czego minimalizuje lub usuwa druzy (złogi metabolitów) i przywraca naturalny przepływ produktów przemiany materii do otoczenia siatkówki.

Skorzystaj z
konsultacji

Jeżeli chcecie Państwo skonsultować swój przypadek – zapraszamy na wizytę kwalifikacyjną do Instytutu Oka w Warszawie.

Można przesłać do nas wyniki swoich badań okulistycznych. Na ich podstawie zespół kwalifikujący do terapii 2RT w Instytucie Oka – wstępnie zaopiniuje czy oko/oczy kwalifikują się do wdrożenia leczenia 2RT. Ostateczna kwalifikacja do zabiegu 2RT odbywa się na miejscu w Instytucie Oka, po przeprowadzeniu obowiązkowych badań kwalifikacyjnych.

Uwaga! Przesyłane skany badań powinny być w kolorze i możliwie jak najlepszej jakości.