Wczesna postać AMD

Wczesną postać AMD stwierdza się klinicznie na podstawie następujących objawów przedmiotowych:

• Brak druz (złogów) lub przegrupowań barwnika.
• Fizjologiczne procesy starzenia z obecnością niewielkich druz (złogów), bez przegrupowań barwnika.
• Umiarkowane druzy (złogi), bez przegrupowań barwnika.
• Rozległe druzy (złogi) lub/oraz obszary przegrupowania barwnika.

We wczesnej fazie AMD ma przebieg bezobjawowy, a pacjenci nie zgłaszają zwykle pogorszenia widzenia. W miarę progresji natomiast czynnościowa czułość plamki obniża się.

Obecnie po rozpoznaniu pacjenci z wczesną postacią AMD słyszą zazwyczaj, iż nic nie da się zrobić, dopóki choroba nie osiągnie fazy zaawansowanej, tj. do momentu, gdy większość z nich doświadczy już nieodwracalnej utraty wzroku.

Terapia laserem 2RT jest pierwszą metodą zatrzymania wczesnej postaci AMD.

Zaawansowana postać AMD. 
Etap „suchego AMD”

Sucha postać AMD to najczęstsza postać choroby, stwierdzana u 90% osób z rozpoznaniem AMD.

Znaną również jako zanik geograficzny, suchą postać AMD cechuje obumieranie nabłonka barwnikowego i fotoreceptorów.

U pacjentów z suchą postacią AMD wystąpić mogą:

  • pogorszenie widzenia centralnego
  • lub/oraz postępujące powoli zaburzenia widzenia barwnego.

W chwili obecnej nie istnieją metody farmakologiczne leczenia suchej postaci AMD. Pacjenci mogą odnieść korzyść z przyjmowania suplementów witaminowych.

Terapia laserem 2RT jest pierwszą metodą zatrzymania suchej postaci AMD.

Zaawansowana postać AMD. 
Etap „wysiękowego” AMD

Postać wysiękowa AMD to najbardziej agresywna postać choroby, w przebiegu której dochodzi do rozwoju nieprawidłowych naczyń krwionośnych, a w następstwie do przesiąkania płynu lub wynaczyniania krwi.

Nazywana również neowaskularną, postać wysiękowa AMD może powodować szybkie pogarszanie i utratę wzroku.

Możliwe jest natomiast skuteczne leczenie doszklistkowymi iniekcjami inhibitorów czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF), czyli preparatami anty-VEGF.

Trzeba pamietać, iż wszystkie preparaty anty-VEGF to terapia późnych powikłań choroby, nie stanowią one zatem leczenia przyczynowego. 

Skorzystaj z
e-konsultacji

Jeżeli chcecie Państwo skonsultować swój przypadek – zapraszamy na wizytę kwalifikacyjną do Instytutu Oka w Warszawie.

Można przesłać do nas wyniki swoich badań okulistycznych. Na ich podstawie zespół kwalifikujący do terapii 2RT w Instytucie Oka – wstępnie zaopiniuje czy oko/oczy kwalifikują się do wdrożenia leczenia 2RT. Ostateczna kwalifikacja do zabiegu 2RT odbywa się na miejscu w Instytucie Oka, po przeprowadzeniu obowiązkowych badań kwalifikacyjnych.

Uwaga! Przesyłane skany badań powinny być w kolorze i możliwie jak najlepszej jakości.